แผ่นหลังคาไวนิล ลอนเดี่ยว
  • ยี่ห้อ Plastwood
แผ่นหลังคาไวนิล ลอนคู่
  • ยี่ห้อ Plastwood
แผ่นหลังคาไวนิล ลอนPR3
  • ยี่ห้อ Plastwood
ไวนิลท้องเรียบเนื้อแข็งสี โอ๊ค
  • สี โอ๊ค
  • ขนาด 4M., 5M. ,6M.
ไวนิลท้องเรียบเนื้อแข็งสี ขาว
  • สี ขาว
  • ขนาด 4M., 5M. ,6M.