แผ่นหลังคาสมาร์ทรูฟ APVC - PVC
  • ยี่ห้อ DB Smart Roof Sheet
อุปกรณ์การติดตั้งหลังคา DB สมาร์ทรูฟ (APVC-PVC)
  • ยี่ห้อ DB Smart Roof Sheet
แฟรชชิ่ง (Flashing)
  • ยี่ห้อ DB Smart Roof Sheet
เส้นปิดข้าง
  • ยี่ห้อ DB Smart Roof Sheet